• Nhà Kho Số 13 - Phần 2 (2010)

  Warehouse 13 Season 2
  Nhà Kho Số 13 - Phần 2 (2010)
  Warehouse 13 Season 2
  Thể loại:
  Hình Sự, Huyền Bí
  Nhân vật chính của series là hai đặc vụ của Sở Mật vụ Pete và Myka. Họ nhận nhiệm vụ mới chuyển về Nam Dakota để làm việc tại một căn cứ bí mật của chính phủ có tên Warehouse 13 (Nhà kho số 13). Đây là một nơi lưu trữ các đồ vật chứa những khả năng siêu nhiên được Chính phủ thu thập từ cuối những năm 80.Dưới sự giúp đỡ và cộng tác của...
 • Nhà Kho Số 13 (2009)

  Warehouse 13 Season 1
  Nhà Kho Số 13 (2009)
  Warehouse 13 Season 1
  Thể loại:
  Hình Sự, Tâm Lý, Huyền Bí
  Nhân vật chính của series là hai đặc vụ của Sở Mật vụ Pete và Myka. Họ nhận nhiệm vụ mới chuyển về Nam Dakota để làm việc tại một căn cứ bí mật của chính phủ có tên Warehouse 13 (Nhà kho số 13). Đây là một nơi lưu trữ các đồ vật chứa những khả năng siêu nhiên được Chính phủ thu thập từ cuối những năm 80.Dưới sự giúp đỡ và cộng tác của...