• Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6 (2013)

  Fast & Furious 6
  Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6 (2013)
  Fast & Furious 6
  Thể loại:
  Hành Động, Hình Sự
  Fast & Furious 6 (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6)Đặc vụ Hobbs đã nhờ sự giúp đỡ của nhóm Dom để bắt một nhóm thế lực đối địch, cầm đầu bởi Owen Shaw, đổi lại chính là các hồ sơ phạm tội của nhóm Dom sẽ được xóa bỏ.