• Kẻ Huỷ Diệt 4: Cứu Rỗi (2009)

  Terminator Salvation
  Kẻ Huỷ Diệt 4: Cứu Rỗi (2009)
  Terminator Salvation
  Thể loại:
  Hành Động, Viễn Tưởng
  Xem các phần trước: Kẻ Hủy Diệt, Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét, Kẻ Hủy Diệt 3: Người Máy Nổi Dậy.Sau khi Skynet đã hủy diệt phần lớn nhân loại bằng hạt nhân, một nhóm người sống sót do John Connor cầm đầu đã đấu tranh lại mạng máy tính ma này.